+385 98 436 816 branko.kovacic2@gmail.com

Jahače-kolska staza Čazma-Lonjsko polje

Motiv izrade programa jahače-kolske staze je povezivanje Bjelovarsko-bilogorske županije s Lonjskim poljem jahače-kolskim putem neposredno uz rijeku Česmu, od Grada Čazme do sjeverozapadnog dijela Parka prirode Lonjsko polje. Nadalje, zaintrigirati turiste (inozemne i tuzemne) za atraktivno jahanje na jahaćim konjima, te vožnju kolima-kočijama pri čemu imaju mogućnost i dostupnost (izvan glavnih prometnica) izvornog upoznavanja sa ljepotama i mogućnostima okolnog krajolika, netaknute prirode te konzumiranja usluga i proizvoda područja bogatog slatkovodnom ribom, divljači, stokom (krave, konji , ovce i sl.), poljoprivrednim proizvodima (kukuruz, zob, ječam, krumpir), proizvodnja jabuka, jagoda, grožđa, mlijeka, sira, vrhnja i dr.

Područje tematskog puta proteže se od Grada Čazme do sjeverozapadnog dijela Parka prirode Lonjsko polje, kod mjesta Stružec, neposredno uz korito rijeke Česme, dijelom rijeke Prelošćice i dijelom uz korito rijeke Lonje, obuhvaćajući niz sela i seoskih gospodarstava, ovisnih o potpori razvoja i promociji njihova rada.
Jahače-kolska staza obuhvaća jugozapadno područje Grada Čazme, sjeveroistočno-istočno i jugoistočno područje Općine Križ, te zapadno područje Općine Velika Ludina i jugozapadno područje Općine Popovača.

Grad Čazma nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji. Udaljen je svega 60 km od Zagreba i 30-ak km od središta regije. Na području grada, na 238 četvornih kilometara, živi oko 9000 stanovnika, većina u 36 prigradskih naselja, a oko 3000 u samome gradu. Čazma se smjestila na obroncima Moslavačke gore koji, prema rijeci Česmi prelaze u plodne ravnice, u pitomom, ali kraju koji zbog svojih raznorodnih geografskih karakteristika, može zadovoljiti svačiji ukus.

Općina Križ nalazi se na sjeverozapadnim obroncima Moslavačke gore na površini od 118 km2, u sastavu Zagrebačke županije, na udaljenosti od cca 40 km od Zagreba. U njezinih 16 naselja živi cca 7.500 stanovnika.. Na jugoistoku rijeka Česma povezuje općinu Križ s općinom Velika Ludina, te s općinom Popovača i Sisačko – moslavačkom županijom, a na sjeverozapadnom dijelu graniči s gradom Ivanić-grad i općinom Kloštar Ivanić.

Općina Popovača nalazi se na jugoistočnim obroncima Moslavačke gore na površini od 219,4 km2, u sastavu Sisačko – moslavačke županije, na udaljenosti od cca 60 km od Zagreba. U njezinih 13 naselja živi cca 12.701 stanovnik. Na sjeverozapadnom dijelu povezuje se na općinu Velika Ludina, na jugozapadnom dijelu povezuje se na općinu Križ, a na istočnom dijelu graniči s područjem grada Kutine.

Općina Velika Ludina nalazi se na južnim obroncima Moslavačke gore na površini od 103,6 km2, u sastavu Sisačko – moslavačke županije, na udaljenosti od cca 50 km od Zagreba. U njezinih 12 naselja živi cca 2.832 stanovnika. Na sjeverozapadnom dijelu povezuje se na Općinu Križ, na istočnom dijelu graniči sa područjem Općine Popovača, a na sjevernom dijelu graniči sa Gradom Čazma.

CILJEVI
Prema Razvojnom operativnom programu Bjelovarsko-bilogorske županije, prema razvojnom programu obuhvaćenih gradova i općina, turističkih zajednica i željama privredno – gospodarskih subjekata i fizičkih osoba – sudionika projekta i dr.

Širi cilj
a) Razvoj ruralnog područja kroz stvaranje uvjeta za ostanak na selu, promoviranje tradicionalnih vrijednosti, stvaranje većeg i sigurnijeg dohotka poljoprivrednika, stočara i dr., tj. povećanje poljoprivredne proizvodnje, prerađivačke industrije, te kontinentalnog turizma uz održivu eksploataciju prirodnih resursa.

b) Razvoj kontinentalnog turizma (mjera 5. Razvoj sportsko – rekreacijskog i kulturnog turizma).

Uži ciljevi:
1. Poticanje razvoja seoskog, lovnog, ribolovnog i poljoprivrednog turizma čijim nastajanjem i proširenjem se omogućava dodatno zapošljavanje i samozapošljavanje (cca 30 osoba)
2. Upoznavanje sa tradicionalnim vrijednostima i načinima lova, uzgoja, proizvodnje , te očuvanja prirodnih resursa
3. Usavršavanje osoba za stručno vođenje i predstavljanje bogatstva predmetnog područja i tematskog puta

4. Dodatni izvor prihoda za seosko stanovništvo (cca 100 osoba) uz mogućnost izrade i prodaje poljoprivrednih proizvoda u seoskim gospodarstvima: sir, mlijeko, suho meso, riba, vino, voće i voćne rakije; izrada i prodaja suvenira zasnovana na tradiciji kulturi: tkanina izrađenih na tkalačkom stanu,vez, jednostavni drveni predmeti i dr.
5. Također , dodatni izvori prihoda za obrtništva u okruženju: povećanjem proizvodnje i prodaje presadnica cvijeća i povrća, te promocijom načina održavanja i njegovanja bilja kao jednog od najznačajnijih vrijednosti EKO-sustava.

6. Posredno zapošljavanje: obučavanje za izradu tradicijskih suvenira, dodatna radna snaga u ugostiteljskim objektima, zapošljavanje građevinara u izradi turističkih sadržaja (120 osoba).
7. Poticaj za osmišljavanje, uređenje i formiranje drugih tematskih putova u okruženju sa naglaskom na prirodne resurse Moslavačkog gorja i PP Lonjsko polje, sa brdovito – šumskim, ravničarsko-šumskim, livadno- ravničarskim i močvarnim predjelima, te riječnim koritima i rukavcima, izvorima i dr.

8. Razvojem seoskog područja poticanje mladih naraštaja na očuvanje tradicionalnih vrijednosti i prihvaćanju načina življenja uz osiguranje uvjeta za neupitnu egzistenciju ostvarenu radom na selu. Osiguranje razvoja i izgradnje komunalne infrastrukture.
9. Očuvanje biološke raznolikosti domicilnih šuma, te područja uz rijeku Česmu i Lonju, te njihove rukavce, umjetna i prirodna jezera, stvaranje i očuvanje postojećeg parka prirode – ornitološkog parka (obilje raznovrsnih ptica).
10. Mogućnost razvoja foto – safari turizma
11. Povećanje sportsko rekreativnog sadržaja u prirodnim uvjetima svih godišnjih doba. Velik udio utjecaja na bolje zdravlje korisnika uz prirodni ambijent, udaljen od ritualne, stresne svakodnevnice.

OPIS JAHAČE-KOLSKE STAZE UZ RIJEKU ČESMU I MANJIM DIJELOM UZ RIJEKU PRELOŠĆICU I RIJEKU LONJU: Čazma – Šušnjari – Konščani – Novoselec – Razljev – Obedišće – Vidrenjak – Vezišće – Okoli – D. Jelenska – Potok – Stružec

Ukupna duljina jahače-kolske staze je cca 33 km u jednom smjeru.
A) Jahače – kolska staza na dijelu od Čazme do Obedišća
Polazak je s Trga Čazmanskog kaptola u ulici Kralja Tomislava. U neposrednoj blizini je crkva Sv. Marije Magdalene, Centar za kulturu ”Slavko Kolar” , utvrda Kosturnica, objekti sa prostorijama Grada Čazme, TZ Čazme, Razvojne agencije Čazma, te ugostiteljski objekat – motel i restoran pravne osobe Škarda d.o.o.. Kretanje cestovnim pravcem u smjeru zapada, prema Bosiljevu do BP INE, te skretanje lijevo u F. Vidovića do tzv. Ekonomije gdje se nalazi OPG Kovačić Branko (poljoprivredna proizvodnja, uzgoj sportskih konja – rekreativno i sportsko jahanje). Na istom prostoru nalazi se i Konjički klub “husar”. Isti prostor nalazi se neposredno uz nasip lijeve obale rijeke Česme, dok sa južne strane graniči sa poljoprivrednim površinama i šumskim predjelima.
Kretanjem sa prostora KK “husar” u smjeru zapada do nasipa lijeve obale rijeke Česme nailazi se na prostor ispaše sa muznim kravama (lijeva i desna obala Česme) pa sve do Bosiljeva, a u sastavu OPG Hrlić (poljoprivredna proizvodnja, uzgoj krava i konja, proizvodnja mlijeka i mliječnih prerađevina, te teladi). Na istom području između desne obale rijeke Česme i Bosiljeva nalazi se i poljoprivredna površina OPG-a Pirak Mirko (poljoprivredna proizvodnja).
Nizvodno, nasipom rijeke Česme, njenom lijevom, istočnom obalom prolazimo kroz predio šumskog područja koji je bogat biljnim i životinjskim svijetom , te cijelim putem uvjerava u netaknutost prirodnih ljepota ovoga kraja. Na cca 5 km od KK “husar” , uz desnu obalu rijeke Česme nalazi se ribolovno područje ŠRD “Štuka” koje je dijelom uređeno i pogodno za sportski ribolov i smještaj većih grupa za druženje (djelatnost ŠRD je uzgoj i ribolov slatkovodne ribe, te spravljanje ribljih specijaliteta).
Nastavkom lijevom obalom Česme, nizvodno u smjeru juga sa lijeve, istočne strane obale proteže se večim dijelom sve do Rečice tj. Razljeva šumsko lovno područje Veliki Jantak koje je na upravljenju i u sastavu lovnog područja lovačkog društva LD “Vepar” . Šuma je bogata raznovrsnom divljači, a najviše se ističe obični jelen, divlja svinja, srna, fazani, zečevi, prepelice i patke.
Sva lovačka društva – sudionici projekta –tj. lovačka područja se nalaze neposredno uz jahače – kolsku stazu i isti brinu o uzgoju, o njezi divljači, te povečanju broja divljači. Uz navedeno moguća je usluga lovačkih specijaliteta, upoznavanje sa karakteristikama područja, lov za osposobljene osobe, smještaj u lovačkim objektima sa noćenjem i sl.
Nasuprot lovnog područja LD “Vepar” , na desnoj, zapadnoj obali, Česme, od Dapca do Autoceste Ivanja Reka – Lipovac proteže se lovno područje lovačkog društva LD “Vidra” sa pretežno livadarsko – niskogrmnim područjem i otocima šumskih predjela i najčešćom divljači: srna, prepelica, zec, fazan i dr. U sastavu istog nalazi se lovački objekat sa mogućnošću noćenja i vanjskim sjenicama za druženje.
Dalje nizvodno, u području oko Razljeva do Obedišća uz lijevu, istočnu obalu Česme nalazi se ispašno – uzgojno područje ovaca i krava OPG-a Malnar, koje se bavi poljoprivredom, uzgojem ovaca, janjaca, uzgojem krava i teladi te prodaji mesa, mlijeka, uz mogućnost izrade specijaliteta janječih i telećih prerađevina, ujedno i prikazivanje tradicionalnog prikaza ispaše, mužnje krava i ovaca, košnja trave, šišanje ovaca itd.
Na istom području od i oko Razljeva pa do utoka Česme u Lonju, uz lijevi i desni tok Česme nalazi se ribolovno područje ŠRU “Šaran” na čijem području se nalazi niz izdvojenih utoka rijeke Česme koji čine zasebne cjeline – otoke, koji su većim dijelom uređeni za sportski ribolov, druženje, uz nekoliko izgrađenih objekata za boravak osoba i pripremanje ribljih specijaliteta. Od Razljeva u smjeru istoka, na cca 3-4 km nalazi se Križ do kojeg je moguće jahati ili voziti voziti se kolima-kočijama cestovnim ili poljskim površinama. Dolaskom u Križ, u pravcu Širinca nalazi Ranč obitelji Rupčić, na kojem se uzgajaju i treniraju sportski konji za konjičke discipline, pretežno daljinskog jahanja tj. jahanja u prirodi, obukom budućih jahača daljinskog jahanja, te sa budućom namjerom osposobljavanja objekata, površine i konja za terapijsko jahanje.
B) Jahače – kolska staza na dijelu uz Česmu od Obedišća – Okola – Potoka do Stružca
Od Razljeva tj. od lijeve obale Česme u smjeru istoka na cca 1,5 do 3 km po šumsko – livadnim putevima pa do Velike Ludine , nalazi se OPG Gorana Šnajdera sa površinom zemljišta na kojem se proizvode oko 400 vrsta presadnice cvijeća i povrća, koje se prodaju i distribuiraju cijelom RH, pa i šire. Mogućnost upoznavanja sa proizvodnjom, uzgojem i njegovanjem biljaka.
Od Velike Ludine u smjeru sjevera , u Katoličkom selištu nalazi se veliki vočnjak pravne osobe Fragaria d.o.o. za proizvodnju jabuka, breskva, jagoda i dr. sa objektima za sortiranje voća i hladnjačom za jabuke. Distribucija i prodaja voća diljem RH.
Od Obedišća, nizvodno pa sve do utoka Česme u Lonju sa lijeve i desne obale uz tematski put nalazi se već spomenuto ribolovno područje sa šarolikim zaraslim, a i uređenim rukavcima, poljoprivrednim zemljištem, a na južnom dijelu desne obale Lonje nalazi se sjeverozapadni dio PP Lonjsko polje.
Također jugoistočno i istočno od toka rijeke Česme na predmetnom dijelu jahače – kolske staze nalazi se lovno područje LD «FAZAN Topolje» sa mnoštvom raznolike divljači.
Istočno od rasteretnog – odvodnog kanala rijeke Lonje, prema D. Jelenskoj i Potoku, u Potoku nalazi se OPG Kosor Ivana koji se u sastavu gospodarstva bavi poljoprivredom, uzgojem i prodajom krava i teladi, proizvodnjom i prodajom mlijeka i mliječnih prerađevina, uzgojem i prodajom lovačkih pasa, uzgojem konja i ždrebadi, te uvježbavanjem istih za vuču zaprežnih kola i kočija. Isti daje i uslugu vožnje kočijama i kolima predmetnim tematskim putem do Čazme i nazad. Također u Potoku nalazi se uzgajivač krava i konja, te proizvođač poljoprivrednih proizvoda Josip Antoliš, koji sa svojim kolima i zaprežnim konjima Hrvatski Posavac nudi uslugu prijevoza istim kolima, a također svojom zapregom sudjeluje na niz manifestacija diljem RH. Uz navedeno proizvodi mlijeko i mliječne proizvode za prodaju te daje usluge prikaza tradicionalnog uzgoja i smještaja konja.
Jahače – kolska staza u svoj svojoj dužini obiluje prirodnim okruženjem biljnog i životinjskog svijeta sa jednostavnim pristupom svim opisanim subjektima koji upotpunjavaju sliku suživota predmetnog kraja biljnog i životinjskog svijeta i čovjeka uz sve međusobne raznolikosti.
Suvišno je i napomenuti da je neprocjenjiva vrijednost i biljnog svijeta u sastavu predmetnog područja jahače – kolske staze, jer je isti bitan preduvjet izvornosti i opstanka svih životinjsko – ptičjih vrsta pa i opstanka čovjeka u tim krajevima. Istim je ostvaren osnovni uvjet mogućeg i poželjnog foto –safaria, te promatranja biljnog i životinjskog svijeta.
TEHNIČKI OPIS STAZE
1. Početak rute je na Trgu Čazmanskog kaptola pokraj Crkve sv. Marije Magdalene.
2. Cestovnom prometnicom krene se u smjeru zapada, prema Bosiljevu (tj. Ivanić-Gradu).
3. Kod BP INA, kod Konzuma, skreće se lijevo do tzv. Ekonomije, pa do KK “husar”.
4. Zatim cca 50 m u smjeru zapada do nasipa lijeve obale rijeke Česme.
5. Jedan od daljnjih pravaca je povratak nasipom, uzvodno uz lijevu obalu Česme do mosta na prometnici Čazma – Ivanić-Grad, prelazak preko mosta, iza mosta skretanje lijevo na desnu obalu Česme i poljskom površinama do Bosiljeva, nakon čega povratak na desnu obalu i do KK “husar”.
6. Od KK “husar” lijevom obalom , nizvodno uz tok rijeke Česme pa do spoja sa rijekom Prelošćica i dalje pratimo tok rijeke Preloščice u smjeru juga.
7. Na mjestu spoja odvodnog kanala Lonje i rijeke Preloščice pratimo kanal u smjeru juga do spoja sa tokom rijeke Lonje.
8. Nadalje, pratimo nizvodni tok rijeke Lonje, sjevernom , lijevom obalom do mosta na cestovnom pravcu Popovača – Sisak, u sjevernom dijelu šume Brezovica.
9. Od mosta u Brezovici krećemo se cestovnom prometnicom do mjesta Stružec.
10. Povratak prema Čazmi obrnutim putem
11. Od navedenog tematskog puta već su dijelom opisani i pravci do pojedinih djelatnosti tj. Sudionika u projektu.
Sudionici u projektu
1 – Grad Čazma, Trg Čazmanskog Kaptola 13, Čazma
2 – Turistička zajednica Čazma, M. Novačića 10, Čazma
3 – Razvojna agencija Čazma, Čazma
4 – OPG Kovačić, Livadarska 18C, Čazma
5 – OPG Pirak, 26. lipnja 37, Čazma
6 – OPG Hrlić, F. Vidovića 77, Čazma
7 – Škarda – sanitarna zaštita d.o.o., Novačića 73, Čazma
8 – ŠRD “Štuka”, Milana Novačića bb, Čazma
9 – LD “Vepar”, Rečica Kriška bb, Novoselec
10 – OPG Malnar, Pešćenička 5, Razljev
11 – Rupčić Darko, J. Badalića 45, Križ
12 – LD “Vidra”, Donji Prnjarovec bb, Križ
13 – ŠRU “Šaran”, Križ
14 – OPG Šnajder, Cvjetna 9, Velika Ludina
15 – FRAGARIA d.o.o., Zagreb, V Ravnice 2, Zagreb – Katoličko Selište
16 – Antoliš Josip, Kutanija 98, Potok
17 – OPG Kosor, Kutanija 65, Potok
18 – LD “Fazan Topolje”, Vulinčeva 113, Ivanić-Grad